🎦 Vlog OPSTAP #3

Jessica Ernest is bij de TOSfabriek van Kentalis in opleiding tot ervaringswerker. Volg haar vlog!