Wereld TOS Dag 2019

Jongeren met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) vinden het vaak lastig om te communiceren. Het thema van dit jaar is dan ook ‘Houd het helder’. Niet alleen voor mensen met een TOS is heldere communicatie belangrijk, voor iedereen kan het fijn zijn. Het thema is een vertaling van het internationale thema ‘DLD you and me’. DLD (Developmental language disorder) is de Engelstalige term voor TOS.

Dit jaar is er ook een logo voor de Wereld TOS Dag ontworpen. Het idee achter dit logo is dat taal vaak een woordenbrij en mengelmoes is voor mensen met een TOS. Het is fijn als je helder en duidelijk communiceert. Daarom staat er een heldere spraakballon in het midden. Ook sluit het logo mooi aan bij de het logo dat de VN gebruikt rond het Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking en dan met name rond de doelen tot 2030. Daarbij is het creëren van een inclusieve samenleving een belangrijk doel.

Voor de Wereld TOS Dag maken wij een online campagne met een aantal korte filmpjes over het belang van helder communiceren. Op de website www.wereldtosdag.nl  komen onze producties binnenkort uit! Op deze website vind je ook meer informatie over hoe je helder kunt communiceren, over TOS en het herkennen van een TOS op jonge leeftijd. Ook kunnen organisaties en professionals activiteiten melden die ze organiseren rond WTOSD 2019.

De Wereld TOS Dag vindt plaats op 18 oktober 2019 en is een initiatief van SpraakSaam, Samen Trots, TOS Fabriek, Auris, Kentalis, NSDSK, PENTO, VierTaal en Vitus Zuid.