Nieuw bij de TOSfabriek!

Dit jaar is er een Ervaringsdeskundige slechthorendheid bij gekomen, Jessica Ernest.

De Ervaringsdeskundige SH neemt je mee in de beleving van de slechthorende en je beleeft de levensfases van een slechthorende mee. De Ervaringsdeskundige geeft u tips mee, hoe u de omgang met een slechthorende kan verbeteren.

Als Ervaringswerker slechthorendheid geef ik voorlichting aan slechthorenden, ouders en professionals, binnen en buiten Kentalis. op congressen, scholen en op zorglocaties