Categoriearchief: Nieuws

NIEUW BIJ DE TOSFABRIEK!

Dit jaar is er een Ervaringsdeskundige slechthorendheid bij gekomen, Jessica Ernest.

De Ervaringsdeskundige SH neemt je mee in de beleving van de slechthorende en je beleeft de levensfases van een slechthorende mee. De Ervaringsdeskundige geeft u tips mee, hoe u de omgang met een slechthorende kan verbeteren.

Als Ervaringswerker slechthorendheid geef ik voorlichting aan slechthorenden, ouders en professionals, binnen en buiten Kentalis. op congressen, scholen en op zorglocaties

Sneakpeak!

Het team van het TOScafé was woensdagmiddag niet aan het werk op de Boadreef.
Ra ra ra, waar waren zij wel? Hier zijn 3 hints:

de TOSlab op 18 okt zit vol!!

Helaas zit de workshop de TOSlab helemaal vol op 18 oktober met de boekpresentatie, WereldTOSdag. Maar je bent nog wel van harte welkom met de boekpresentatie en de borrel!

Graag aanmelden voor 11 oktober bij Meike van Genugten:  Me.Vangenugten@kentalis.nl

Uitnodiging Volwassen met TOS

Bij deze nodigen we je uit voor de bijeenkomst Volwassenen met TOS, georganiseerd door de FOSS in nauwe samenwerking met Kentalis. Jet Isarin (Kentalis), Ineke Huisman en Mariën Hannink (FOSS) zullen hierbij aanwezig zijn. Graag gaan we samen in gesprek over jouw ervaringen: wat heeft voor jou gewerkt en waarnaar ben jij op zoek? En hoe zouden we de zorg voor volwassenen met TOS moeten regelen?

En ken je meer mensen die hier misschien belangstelling voor hebben: stuur de uitnodiging gerust door!!

Locatie: TOSfabriek – Boadreef 2, 3563 EP Utrecht
Tijd: maandag 18 november van 19 tot uiterlijk 21 u.
Catering: de mensen van de TOSfabriek trakteren ons op soep en broodjes
Aanmelding en meer informatie: foss@hetnet.nl of m.hannink@fodok.nl

Vriendelijke groet en graag tot ziens op 18 november,
mede namens Jet Isarin en Ineke Huisman,

Mariën Hannink
(Zij werkt op maandagmiddag, dinsdag, woensdag en donderdag)

Studenten HU op bezoek

Een intensieve, maar zeker een geslaagde middag!!
15 studenten, 2 docenten en 2 tolken NGT op bezoek van de opleiding tolk/leraar Nederlands Gebarentaal aan de Hogeschool Utrecht.

Dat begon met een rondleiding door het gebouw in 2 groepen verdeeld.
Met aansluitend een lunch, wat verzorgd werd door de TOScafé.
Tijdens de lunch zaten we in 4 groepjes. Aan elke tafel zat een Ervaringsdeskundige TOS en 1 SH. Met een hoop vragen konden wij ze beantwoorden. Om de 10 minuten wisselden we steeds om.
Met daarna nog een presentatie van Jérôme, met wat aanvullingen van Meike door verschillende situaties toe te lichten wat TOS betekent voor ons.
Als afsluiting de vragen.

We kregen vooral de vragen wat de verschillen en overeenkomsten zijn met TOS en SH, dat kon Jessica ook mooi toelichten. En wat gebarentaal voor ons effect heet of een schrijftolk.

Met een goed gevoel kijken we hier op terug, een fijne groep met veel interesse en de samenwerking.

En de volgende keer gaan wij naar de Hogeschool zelf heen. Ook om te experimenteren of een schrijftolk zou kunnen helpen.