TOSfabriek

De TOSfabriek is het leerwerkbedrijf van Kentalis voor jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) die nét even wat lastiger aan een baan komen.

Op dit moment zijn er vier jongeren aan het werk in de TOSfabriek.


Kentalis maakt werk van participatie

Kentalis leert van ervaringswerkers

+++ De TOSfabriek gaat reorganiseren +++