Agenda

9 januari 2020 – Hogeschool Utrecht
Symposium Doof Plus 
Ervaringsdeskundige SH is aanwezig bij dit event

17 januari 2020 – Ede 
Congres Taalontwikkeling
Ervaringsdeskundigen van de TOSfabriek in gesprek met Jet Isarin en panel

20 januari 2020 – Amersfoort
Congres Ongeremde Daden
StudioTOS interviewt sprekers op het congres Ongeremde Daden

22 januari 2020 – Arnhem
Open dag de Stijgbeugel
StudioTOS interviewt sprekers op de open dag van de Stijgbeugel

12 februari 2020 – Bussum
Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs
StudioTOS interviewt sprekers op de conferentie Naar Inclusiever Onderwijs 

5 maart 2020 
Kennisdag AB-dienstverlening VO en MBO
De TOSfabriek geeft een lezing over sociaal-emotionele ontwikkeling
van jongeren met TOS en SH

6 maart 2020 – Nieuwegein
Congres Taalstaal 

11 maart 2020
Bijeenkomst RIS
StudioTOS maakt een video over de bijeenkomst van Relaties, intimiteit en seksualiteit.

13 maart 2020 – Groningen 
TOSsymposium Dr. J. De Graafschool
StudioTOS maakt een video voor de opening van het symposium