Voorlichting

TOS
Helaas weten nog steeds te weinig mensen wat TOS is. Een taalontwikkelingsstoornis kan ingrijpend zijn en problemen geven in de communicatie thuis, op school en op het werk. Als ervaringswerkers TOS geven wij ouders, leerlingen en professionals voorlichting vanuit onze eigen kennis. Wij werken binnen en buiten Kentalis, op congressen, scholen, zorglocaties en bij kenniscafés.

Slechthorend
Jessica Ernest, ervaringsdeskundige SH, neemt je mee in de beleving van de slechthorende en je beleeft de levensfases van een slechthorende mee. De Ervaringsdeskundige geeft u tips mee, hoe u de omgang met een slechthorende kan verbeteren. Als Ervaringswerker slechthorendheid geef ik voorlichting aan slechthorenden, ouders en professionals, binnen en buiten Kentalis, op congressen, scholen en op zorglocaties

Contact


– Bram en Meike in actie